Ik zoek een sportmaatje, omdat samen leuker is dan alleen! -

Nieuwste leden:


Userpic
Wim1972 (46)
Nijmegen


Userpic
Haro49 (49)
Bladel


Spelregels

Kostenloos inschrijven

U kunt zich geheel kostenloos inschrijven op ikzoekensportmaatje.nl. Tijdens de inschrijfprocedure maakt u een eigen profiel die direct getoond wordt op deze website. Uw profiel dient aan te sluiten bij de aard van deze website. Profielen die niet aan deze eis voldoen kunnen zonder opgaaf van reden door ons worden verwijderd. Een kostenloos profiel heeft wel beperkingen. Wanneer u andere leden wilt benaderen of wilt antwoorden op een vraag dient u uw profiel te upgraden naar een betaald profiel. Lees hieronder meer hierover.


Updraden naar een betaald profiel

Bij een kostenloos profiel kunt u niet reageren op profielen of antwoorden op een vraag van een medelid. U dient dan uw profiel te upgraden naar een betaald profiel. Zo hoeft u pas te betalen wanneer er contact wordt gemaakt.
Upgraden:
- U logt in - Klik onderin uw profiel op 'Nu upgraden'.


Een eigen profiel

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u van ons een loginnaam en een wachtwoord op het door u opgegeven e-mailadres. Met deze logincodes heeft u de mogelijkheid uw profiel te wijzigen of te verwijderen. Naast uw profiel kunt u uw loginnaam en wachtwoord kunt u op ieder gewenst moment aanpassen.


Contact en/of notificaties

Er is een verschil tussen contactverzoeken en notificaties.

- U ontvangt een contactverzoek wanneer een lid u persoonlijk een e-mail stuurt met een vraag.
- Notificaties ontvangt u van Ikzoekeensportmaatje met de vermelding, dat iemand zich heeft aangemeld die dezelfde hoofdsport als u heeft. U kunt aangeven deze notificaties wel of niet te ontvangen. Zie heronder - Notificaties aan-/uitzetten.


Een ander sportlid neemt contact met u op

Nadat u uw profiel heeft aangemaakt is deze zichtbaar op deze website. Uw profiel wordt getoond op het moment dat een zoekvraag aansluit bij uw profiel. Door middel van de button "stuur een e-mail" kan degene die zoekt contact met u opnemen.

Uw email adres blijft hierbij altijd afgeschermd. Het zelf sturen van een reactie op een profiel is alleen mogelijk indien men zich heeft ingeschreven.

Wij verstrekken aan niemand, en onder geen enkele omstandigheid, uw e-mailadres. U heeft zelf de keuze om de -mail al dan niet te beantwoorden. Indien u direct antwoord op de aan uw verstuurde e-mail dient u zich te realiseren dat uw e-mailadres vanaf dat moment bekend is bij de afzender. Een andere optie is om via deze website te reageren op de afzender.


NOTIFICATIES AAN-/UITZETTEN

Wanneer u een e-mail krijgt van Ikzoekeensportmaatje met de vermelding, dat iemand zich heeft aangemeld die dezelfde hoofdsport als u heeft, is dit alleen een notificatie en geen persoonlijk contactverzoek. Deze notificaties kunt u aan- of uitzetten in de beheeromgeving. Dit doet u als volgt:

- U logt in en komt automatisch op uw profiel terecht.
- In het linkermenu klikt u op 'Instellingen'.
- Op het formulier vinkt u 'Mail bij nieuw lid met zelfde sportieve interesse' aan of uit.
- U klikt op verwerken.


Misbruik en ongeoorloofd gedrag

Het doel van deze website is het met elkaar in contact brengen van mensen die een zelfde passie voor een sport delen. Wij stellen hiertoe een contactmogeijkheid ter beschikking. Het is niet toegestaan deze mogelijkheid anders te gebruiken dan het hierboven beschreven doel. Mocht er misbruik gemaakt worden van de mogelijkheid om met derden in contact te komen, dan wordt het profiel eventueel zonder opgaaf van redenen van deze website verwijderd.